1. Конзерваторско рестаураторски радови на мозаицима у крстионици и конзервација делова камене пластике на археолошком налазишту Царичин град

 2. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 600 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 208 KB)

 3. Kонзерваторско рестураторски радови на зидном сликарству Богородичине цркве у манастиру Студеница

 4. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 548 KB)

  - Измена и допуна конкурсне документације (ПДФ - 812 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 204 KB)

 5. Набавка услуге мобилне телефоније

 6. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 532 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 320 KB)

 7. Набавка услуге физичко техничког обезбеђења пословних објеката и имовине Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд

 8. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 380 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 148 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за достављањем понуда (ПДФ - 132 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 192 KB)

  - Одлука о обустављању поступка (ПДФ - 236 KB)

 9. Набавка услуге набавке хотелског и другог смештаја у земљи и иностранству

 10. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 368 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 180 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 420 KB)

 11. Набавка нафтног деривата БМБ

 12. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 368 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 228 KB)

 13. Mашински ископ, утовар и одвоз земље у оквиру завршних археолошких ископавања у југоисточном сектору порте манастира Манасија

 14. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 380 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 192 KB)

 15. Набавка канцеларијског материјала

 16. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 420 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 132 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 304 KB)

 17. Набавка услуге ангажовања физичке радне снаге за потребе археолошких истраживања на изградњи деонице аутопута Е-80 на археолошком локалитету Глоговац, село Глоговац, општина Бела Паланка

 18. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 372 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 140 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 316 KB)

 19. Набавка материјала за конзерваторско рестаураторске интервенције и физичко хемијске анализе

 20. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 408 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 208 KB)

 21. Набавка два путничка аутомобила

 22. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 544 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 216 KB)

 23. Набавка услуге физичко техничког обезбеђења пословних објеката и имовине Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд

 24. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 380 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 340 KB)

 25. Извођење радова на санацији кровних конструкција Савине трпезарије и ризнице у манастиру Студеница

 26. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 6.65 MB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 192 KB)

  - Одговор на питање понуђача (ПДФ - 220 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 352 KB)

 27. Извођење радова на санацији и конзервацији куће и окућнице Димитрија Туцовића у Гостиљу

 28. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 124 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 2.18 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 392 KB)

 29. Извођење радова на делимичној замени кровне конструкције и санације крова Милошевог конака у манастиру Дечани

 30. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 124 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 5.10 MB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 316 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за достављањем понуда (ПДФ - 132 KB)

  - Измена конкурсне документације бр. 2 (ПДФ - 164 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за достављањем понуда бр. 2 (ПДФ - 132 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 212 KB)

 31. Унапређење постојећих и увођење нових функционалности мреже и рачунарског система Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд

 32. - Одлука о покретању поступка (ПДФ - 196 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 748 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 84 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 2 (ПДФ - 80 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 3 (ПДФ - 84 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 4 (ПДФ - 132 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за достављање понуде (ПДФ - 132 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 272 KB)

 33. Извођење радова на уређењу дела дворишта Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд

 34. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 1.63 MB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 332 KB)

  - Одговор на питања понуђача (ПДФ - 88 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 200 KB)

 35. Набавка софтвера базе за Централни регистар непокретних културних добара, друга фаза

 36. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 424 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 316 KB)

 37. Услуге организације обележавања прославе 70 година постојања Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд

 38. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 392 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 200 KB)

  - Одговор на питање понуђача (ПДФ - 84 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за достављањем понуда (ПДФ - 132 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 388 KB)

  - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (ПДФ - 128 KB)

  - Обавештење о закљученом Уговору (ПДФ - 136 KB)

 39. Набавка рачунарске опреме

 40. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 448 KB)

  - Одлука о обустави поступка (ПДФ - 196 KB)

 41. Набавка апликације за електронско управљање документима

 42. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 472 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 224 KB)

 43. Извођење радова на санацији влаге и кровног покривача зграде Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд

 44. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 3.99 MB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 136 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 196 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 2 (ПДФ - 404 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 192 KB)

 45. Набавка услуге штампања монографије “Светска баштина Србије“ – друго допуњено издање

 46. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 372 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 128 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 2 (ПДФ - 136 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 160 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за достављањем понуда (ПДФ - 132 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 196 KB)

 47. Услуга штампања часописа САОПШТЕЊА бр. 49

 48. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 376 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 192 KB)

 49. Набавка оригиналних програма Windows и MS office

 50. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 452 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 140 KB)

 51. Услуга штампања Зборника радова о заштитним археолошким ископавањима и истраживањима на аутопуту Е80, Коридор 10

 52. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 376 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 124 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 2 (ПДФ - 148 KB)

  - Одлука о обустави поступка (ПДФ - 132 KB)

  - Обавештење о обустави поступка (ПДФ - 132 KB)

 53. Набавка рачунарске опреме

 54. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 460 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 136 KB)

 55. Набавка услуге фиксне телефоније

 56. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 376 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 192 KB)

 57. Набавкa услуге израде пројектне документације за замену дотрајале електро инсталације и пројектне документације потребне за адаптацију простора у згради Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд

 58. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 476 KB)

  - Допуна конкурсне документације (ПДФ - 1.80 MB)

  - Обавештење о продужењу рока за достављањем понуда (ПДФ - 132 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 132 KB)

 59. Набавка апликације за евиденцију извоза уметничких предмета

 60. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 528 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 140 KB)

 61. Набавка електричне енергије

 62. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 380 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 140 KB)

 63. Услуга штампања Зборника радова о заштитним археолошким ископавањима и истраживањима на аутопуту Е80, Коридор 10

 64. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 376 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 212 KB)

 65. Услуга изнајмљивања возила за чланове стручне екипе која ће обављати заштитна археолошка ископавања и истраживања на подручју рударског басена Колубара

 66. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 380 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 144 KB)

 67. Набавка услуге хотелског смештаја за чланове стручне екипе која ће обавити заштитна археолошка ископавања и истраживања на подручју рударског басена Колубара

 68. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 580 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 208 KB)


ВРХ