1. Набавка микро Раман спектрометра

 2. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 472 KB)

  - Одговор на питања понуђача (ПДФ - 128 KB)

 3. Набавка инфрацрвеног микроскопа (mikro – FTIR)

 4. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 480 KB)

  - Одговор на питања понуђача (ПДФ - 128 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 2 (ПДФ - 132 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 3 (ПДФ - 212 KB)

 5. Услуга физичко техничког обезбеђења пословних објеката и имовине Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд

 6. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 372 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (ПДФ - 132 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 180 KB)

 7. Израдa пројекта конструктивне санације са статичким прорачуном и детаљима за потпорни зид и капију у манастиру Градац

 8. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 512 KB)

  - Обавештење о закљученом Уговору (ПДФ - 136 KB)

 9. Израдa пројекта заштите од подземних и атмосферских вода оградног зида у манастиру Градац

 10. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 6,63 MB)

  - Обавештење о закљученом Уговору (ПДФ - 136 KB)

 11. Услуга мобилне телефоније

 12. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 532 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 120 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 2 (ПДФ - 312 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 3 (ПДФ - 128 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за достављање понуде (ПДФ - 132 KB)

 13. Канцеларијски материјал

 14. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 400 KB)

 15. Услуга набавке хотелског и другог смештаја у земљи и иностранству

 16. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 358 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 132 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 2 (ПДФ - 136 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 3 (ПДФ - 128 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за достављање понуде (ПДФ - 132 KB)

 17. Набавка тонера и кертриџа уз услугу сервисирања штампача и фотокопира

 18. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 384 KB)

 19. Набавка безоловног моторног бензина за службена возила Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд

 20. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 368 KB)

 21. Конзерваторско рестаураторски материјал за потребе извођења конзерваторско рестаураторских радова Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд у 2015. години

 22. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 488 KB)

 23. Конзерваторско рестаураторски радови на санацији зидова северне грађевине (просторије С5, С6 и С7) у комплексу манастира Сопоћани

 24. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 12,8 MB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 120 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 216 KB)

 25. Радови на конзервацији и презентацији археолошких остатака у порти манастира Студеница

 26. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 432 KB)

 27. Конзерваторско рестаураторски радови на зидном сликарству у егзонартексу и параклисима цркве манастира Сопоћани

 28. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 664 KB)

 29. Конзерваторско рестаураторски радови на зидном сликарству из 13. и 14. века у наосу, на источном зиду и северном зиду Богородичине цркве у манастиру Студеница

 30. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 468 KB)

 31. Конзерваторско рестаураторски радови инситу на мозаику Стибадијум Б на археолошком налазишту Медијана код Ниша

 32. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 544 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 124 KB)

 33. Конзерваторско рестаураторски радови на конструкцији иконостаса и на трону Богородице и трону Стефана Првовенчаног са реконструкцијом горње зоне у цркви Светих Благовести у Идвору

 34. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 436 KB)

 35. Конзерваторско рестураторски радови на конструкцији северне половине иконостаса, северног и јужног трона, обе певнице и три целиваонице у Преображењској цркви у Панчеву

 36. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 496 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 236 KB)

 37. Конзерваторско рестаураторски радови у комплексу манастира Mанасија

 38. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 1,44 MB)

 39. Конзерваторско рестаураторски радови на конаку Милоша Обреновића у Горњој Црнући

 40. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 124 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 6,12 MB)

 41. Радови на санацији оградног зида комплекса око цркве Св. Ахилија у Ариљу

 42. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 1,15 MB)

 43. Набавка опеке античког формата димензија 48х32х7cm са услугом транспорта и истовара

 44. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 364 KB)

 45. Набавка опеке античког формата димензија 42x30x4cm са услугом транспорта и истовара

 46. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 368 KB)

 47. Конзерваторско рестаураторски радови на обимним зидовима и зидовима грађевина и израда заштитног крова пирга манастира Бањска

 48. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 1,96 MB)

 49. Услуга фиксне телефоније

 50. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 372 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 124 KB)

 51. Радови на конзервацији и рестаурацији археолошких остатака средњовековног обзиђа манастира Бања код Прибоја

 52. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 1,64 MB)

 53. Радови на конзервацији, рестаурацији, конструктивној санацији и санацији од утицаја подземних вода и влаге старијег зида манастира Градац на деоници између главне капије и конака

 54. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 3,49 MB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (120 KB)

  - Одлука о додели Уговора (252 KB)

 55. Набавка обрађених блокова сиге и пешчара за потребе извођења конзерваторско рестаураторских радова у манастиру Манасија

 56. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 460 KB)

 57. Израда техничке документације – грађевинског и машинског елабората снимања, спецификације и предлога санације грађевинских и машинских делова млина Сувача у Кикинди

 58. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 6,95 MB)

 59. Израдa техничке документације – израда главног пројекта водовода и канализације и статике конструкције за помоћни туристичко-угоститељски објекат (сувенирницу) на катастарској парцели на којој се налази културно добро Сувача у Кикинди

 60. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 1,01 MB)

 61. Израдa техничке документације – израда главног пројекта електроинсталација декоративног осветљења млина Сувача и електроинсталација помоћног туристичко-угоститељског објекта (сувенирнице) у Кикинди

 62. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 5,72 MB)

 63. Израдa техничке документације – израда елабората и главног пројекта противпожарне и противпровалне заштите за млин Сувача и помоћни туристичко-угоститељски објекат (сувенирницу) у Кикинди

 64. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 5,73 MB)

 65. Набавка опеке средњовековног формата за потребе извођења конзерваторско рестаураторских радова у манастиру Бањска

 66. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 364 KB)

  - Одлука о додели Уговора (96 KB)

 67. Конзерваторско-рестаураторски радови на капели краља Драгутина и Немањиној трпезарији у манастиру Ђурђеви Ступови

 68. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 4,02 MB)

  - Одлука о додели Уговора (104 KB)

 69. Израдa техничке документације за електроинсталације декоративног осветљења млина Сувача и техничке документације за електроинсталације помоћног туристичко-угоститељског објекта (сувенирнице) у Кикинди

 70. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 5,72 MB)

  - Одлука о додели Уговора (100 KB)

 71. Набавка услуге осигурања имовине и осигурања службених возила

 72. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 388 KB)

  - Одлука о додели Уговора (144 KB)

 73. Услуга одржавања рачунарске мреже

 74. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 368 KB)

 75. Набавка електричне енергије

 76. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 376 KB)

  - Допуна конкурсне документације (ПДФ - 120 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (ПДФ - 132 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 236 KB)

 77. Набавка услуге осигурања запослених

 78. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 392 KB)

  - Одлука о додели Уговора (208 KB)

 79. Радови на инвестиционом одржавању млина Сувача у Кикинди

 80. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 480 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 108 KB)

 81. Машина за полирање узорака

 82. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 448 KB)

  - Одлука о додели Уговора (192 KB)

 83. Набавка услуге набавке хотелског смештаја за чланове стручне екипе која ће вршити заштитна археолошка ископавања и истраживања на локалитету „Јаричиште 6“ у селу Мали Борак, општина Лајковац

 84. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 368 KB)

  - Одлука о додели Уговора (100 KB)

 85. Набавка услуге интернет провајдера

 86. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 360 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 239 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 130 KB)

  - Обавештење о продужењу рока за достављање понуде (ПДФ - 129 KB)

  - Одлука о додели Уговора (100 KB)

 87. Набавка информационе табле о манастиру Студеница

 88. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 360 KB)

  - Одлука о додели Уговора (100 KB)

 89. Набавка четири месингане табле за обележавање културних добара уписаних на UNESCO-ву Листу светске природне и културне баштине

 90. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 484 KB)

  - Одлука о додели Уговора (144 KB)

 91. Набавка услуге припреме и штампања годишњег часописа Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд „Саопштења XLVII“

 92. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 408 KB)

  - Одлука о додели Уговора (104 KB)

 93. Набавка услуге штампања монографије „Манастир Студеница. Археолошка открића“ аутора др Марка Поповића

 94. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 408 KB)

  - Одлука о додели Уговора (104 KB)


ВРХ