1. Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката и имовине Републичког завода за заштиту споменика културе, у периоду од 12 месеци

  2. - Обавештење о обустави поступка (ПДФ - 120 KB)

    - Јавни позив (ПДФ - 100 KB)

    - Обавештење о додели Уговора (ПДФ - 96 KB)

НАПОМЕНА:


ВРХ