1. Набавка електричне енергије

 2. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 60 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 544 KB)

 3. Набавка физичко техничког обезбеђење службених зграда и имовине

 4. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 512 KB)

 5. Набавка канцеларијског материјала

 6. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 648 KB)

  - Одговор на питања понуђача (ПДФ - 148 KB)

 7. Набавка горива

 8. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 72 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 544 KB)

  - Одговор на питања понуђача (ПДФ - 256 KB)

 9. Набавка лабараторијске опреме

 10. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 656 KB)

  - Одговор на питања понуђача (ПДФ - 80 KB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 280 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 2 (ПДФ - 104 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 3 (ПДФ - 84 KB)

 11. Набавка конзерваторског материјала и опреме

 12. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 884 KB)

 13. Набавка две скеле за потребе извођења конзерваторско рестаураторских радова на зидном сликарству манастира Сопоћани

 14. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 72 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 504 KB)

 15. Услуга изнајмљивања скеле за потребе извођења конзерваторско рестаураторских радова на каменој фасади цркве Св. Петра и Павла у Топчидеру

 16. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 720 KB)

 17. Јавна набавка храстове и чамове грађе за потребе извођења радова на пивницама бр. 71 и 79 у Рогљеву

 18. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 528 KB)

 19. Јавна набавка радова на конзервацији и презентацији грађевина V и VII и северног бедема у порти манастира Студеница

 20. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 632 KB)

  - Одговор на питања понуђача (ПДФ - 48 KB)

 21. Јавна набавка радовa на ручном ископу, утовару и одвозу земље у оквиру радова на денивелацији порте манастира Студеница

 22. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 540 KB)

 23. Јавна набавка два контејнера за одлагање опреме и материјала и потребе радног простора на археолошком налазишту Медијана код Ниша

 24. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 504 KB)

 25. Јавна набавка радова на конзервацији и рестаурацији недостајућих делова бедема на улазу у кулу 14 млађег утврђења на археолошком налазишту Гамзиград - Romuliana

 26. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 1,06 MB)

 27. Јавна набавка добaра – материјала, прибора и алата за конзерваторско рестаураторске радове Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд

 28. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 888 KB)

 29. Јавна набавка електричне енергије за потребе Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд

 30. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 528 KB)

 31. Набавка радова на санацији северозападних грађевина манастирског комплекса у Сопоћанима

 32. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 1,23 MB KB)

 33. Набавка радова на препокривању дела крова припрате цркве манастира Манасија

 34. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 912 KB)

 35. Услуга набавке хотелског и другог смештаја за потребе Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд

 36. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 512 KB)

 37. Набавка радова на препокривању крова цркве брвнаре у Такову

 38. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 5,64 MB)

 39. Јавна набавка рачунарске опреме

 40. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 748 KB)

  - Исправка грешке у конкурсној документацији (ПДФ - 76 KB)

 41. Набавка радова на санацији пода, плафона и зидова у Спомен костурници у Лазаревцу

 42. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 1,09 MB)

 43. Набавка радова на извођењу електроинсталација у Спомен костурници у Лазаревцу

 44. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 840 KB)

 45. Куповина два контејнера за одлагањe опреме и материјала и потребе радног простора на археолошком налазишту Медијана код Ниша

 46. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 68 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 504 KB)

 47. Набавка радова на изарди и монтажи канделабара од ливене бронзе на степеништима Спомен костурнице у Лазаревцу

 48. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 92 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 432 KB)

 49. Јавна набавка радова – радови на обнови средњовековног бедема засновани на резултатима заштитних археолошких истраживања манастира Бања код Прибоја

 50. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 92 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 740 KB)

 51. Набавка радова на изради кровног покривача (шиндре) и дела таванице (шашовац) на конаку Милоша Обреновића у Горњој Црнући

 52. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 1,14 MB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 152 KB)

 53. Машински одвоз земље и ископа по потреби у оквиру археолошких истраживања у манастиру Манасија

 54. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 92 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 692 KB)

 55. Набавка радова на препокривању крова цркве брвнаре у Такову

 56. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 5,64 MB)

 57. Набавка радова на конзервацији и презентацији остатака Карађорђевог града у Тополи – прва фаза

 58. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 92 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 752 KB)

 59. Радови на изради заштитне кровне конструкције над трпезаријом манастира Бањска

 60. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 916 KB)

 61. Конзерваторско – рестаураторски радови на зидовима грађевина у комплексу манастира Бањска

 62. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 712 KB)

 63. Набавка радова на санацији сокле и уклањању оштећеног и извођењу новог тротоара у дворишту зграде Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд

 64. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 1,72 MB)

 65. Набавка решења за проширење и унапређење функционалности интегрисане мреже Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд

 66. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 92 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 652 KB)

  - Одговор на питања понуђача (ПДФ - 168 KB)

 67. Набавка радова на изради кровног покривача (шиндре) и дела таванице (шашовац) на конаку Милоша Обреновића у Горњој Црнући

 68. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 1,20 MB)

 69. Набавка услуге штампања шест публикација Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд

 70. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 712 KB)

 71. Наставак израде програма CoReDo – конзерваторско рестаураторска документација за мобилне платформе (трећа фаза)

 72. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 92 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 612 KB)

 73. Услуга набавке хотелског смештаја за чланове стручне екипе која ће вршити заштитна археолошка ископавања на локалитету „Јаричиште 5“ у Малом Борку КО Лајковац

 74. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 596 KB)

 75. Набавка два лаптоп рачунара

 76. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 92 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 636 KB)

 77. Набавка услуге штампања публикација Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд

 78. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 92 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 720 KB)

 79. Набавка конзерваторско рестаураторских радова на санацији крова конака кнеза Милоша Обреновића у Горњој Црнући

 80. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 2,08 MB)

 81. Набавка храстове грађе за потребе извођења радова на пивници у Рогљеву

 82. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 92 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 600 KB)


ВРХ