1. Nabavka električne energije

 2. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 60 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 544 KB)

 3. Nabavka fizičko tehničkog obezbeđenje službenih zgrada i imovine

 4. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 512 KB)

 5. Nabavka kancelarijskog materijala

 6. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 648 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača (PDF - 148 KB)

 7. Nabavka goriva

 8. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 72 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 544 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača (PDF - 256 KB)

 9. Nabavka labaratorijske opreme

 10. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 656 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača (PDF - 80 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 280 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 2 (PDF - 104 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 3 (PDF - 84 KB)

 11. Nabavka konzervatorskog materijala i opreme

 12. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 884 KB)

 13. Nabavka dve skele za potrebe izvođenja konzervatorsko restauratorskih radova na zidnom slikarstvu manastira Sopoćani

 14. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 72 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 504 KB)

 15. Usluga iznajmljivanja skele za potrebe izvođenja konzervatorsko restauratorskih radova na kamenoj fasadi crkve Sv. Petra i Pavla u Topčideru

 16. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 720 KB)

 17. Javna nabavka hrastove i čamove građe za potrebe izvođenja radova na pivnicama br. 71 i 79 u Rogljevu

 18. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 528 KB)

 19. Javna nabavka radova na konzervaciji i prezentaciji građevina V i VII i severnog bedema u porti manastira Studenica

 20. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 632 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača (PDF - 48 KB)

 21. Javna nabavka radova na ručnom iskopu, utovaru i odvozu zemlje u okviru radova na denivelaciji porte manastira Studenica

 22. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 540 KB)

 23. Javna nabavka dva kontejnera za odlaganje opreme i materijala i potrebe radnog prostora na arheološkom nalazištu Medijana kod Niša

 24. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 504 KB)

 25. Javna nabavka radova na konzervaciji i restauraciji nedostajućih delova bedema na ulazu u kulu 14 mlađeg utvrđenja na arheološkom nalazištu Gamzigrad - Romuliana

 26. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 1,06 MB)

 27. Javna nabavka dobara – materijala, pribora i alata za konzervatorsko restauratorske radove Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture-Beograd

 28. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 888 KB)

 29. Javna nabavka električne energije za potrebe Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture-Beograd

 30. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 528 KB)

 31. Nabavka radova na sanaciji severozapadnih građevina manastirskog kompleksa u Sopoćanima

 32. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 1,23 MB KB)

 33. Nabavka radova na prepokrivanju dela krova priprate crkve manastira Manasija

 34. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 912 KB)

 35. Usluga nabavke hotelskog i drugog smeštaja za potrebe Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture - Beograd

 36. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 512 KB)

 37. Nabavka radova na prepokrivanju krova crkve brvnare u Takovu

 38. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 5,64 MB)

 39. Javna nabavka računarske opreme

 40. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 748 KB)

  - Ispravka greške u konkursnoj dokumentaciji (PDF - 76 KB)

 41. Nabavka radova na sanaciji poda, plafona i zidova u Spomen kosturnici u Lazarevcu

 42. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 1,09 MB)

 43. Nabavka radova na izvođenju elektroinstalacija u Spomen kosturnici u Lazarevcu

 44. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 840 KB)

 45. Kupovina dva kontejnera za odlaganje opreme i materijala i potrebe radnog prostora na arheološkom nalazištu Medijana kod Niša

 46. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 68 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 504 KB)

 47. Nabavka radova na izardi i montaži kandelabara od livene bronze na stepeništima Spomen kosturnice u Lazarevcu

 48. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 92 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 432 KB)

 49. Javna nabavka radova – radovi na obnovi srednjovekovnog bedema zasnovani na rezultatima zaštitnih arheoloških istraživanja manastira Banja kod Priboja

 50. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 92 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 740 KB)

 51. Nabavka radova na izradi krovnog pokrivača (šindre) i dela tavanice (šašovac) na konaku Miloša Obrenovića u Gornjoj Crnući

 52. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 1,14 MB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 152 KB)

 53. Mašinski odvoz zemlje i iskopa po potrebi u okviru arheoloških istraživanja u manastiru Manasija

 54. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 92 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 692 KB)

 55. Nabavka radova na prepokrivanju krova crkve brvnare u Takovu

 56. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 5,64 MB)

 57. Nabavka radova na konzervaciji i prezentaciji ostataka Karađorđevog grada u Topoli – prva faza

 58. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 92 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 752 KB)

 59. Radovi na izradi zaštitne krovne konstrukcije nad trpezarijom manastira Banjska

 60. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 916 KB)

 61. Konzervatorsko – restauratorski radovi na zidovima građevina u kompleksu manastira Banjska

 62. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 712 KB)

 63. Nabavka radova na sanaciji sokle i uklanjanju oštećenog i izvođenju novog trotoara u dvorištu zgrade Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd

 64. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 1,72 MB)

 65. Nabavka rešenja za proširenje i unapređenje funkcionalnosti integrisane mreže Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd

 66. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 92 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 652 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača (PDF - 168 KB)

 67. Nabavka radova na izradi krovnog pokrivača (šindre) i dela tavanice (šašovac) na konaku Miloša Obrenovića u Gornjoj Crnući

 68. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 1,20 MB)

 69. Nabavka usluge štampanja šest publikacija Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd

 70. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 712 KB)

 71. Nastavak izrade programa CoReDo – konzervatorsko restauratorska dokumentacija za mobilne platforme (treća faza)

 72. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 92 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 612 KB)

 73. Usluga nabavke hotelskog smeštaja za članove stručne ekipe koja će vršiti zaštitna arheološka iskopavanja na lokalitetu „Jaričište 5“ u Malom Borku KO Lajkovac

 74. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 596 KB)

 75. Nabavka dva laptop računara

 76. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 92 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 636 KB)

 77. Nabavka usluge štampanja publikacija Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture - Beograd

 78. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 92 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 720 KB)

 79. Nabavka konzervatorsko restauratorskih radova na sanaciji krova konaka kneza Miloša Obrenovića u Gornjoj Crnući

 80. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 2,08 MB)

 81. Nabavka hrastove građe za potrebe izvođenja radova na pivnici u Rogljevu

 82. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 92 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 600 KB)


VRH