1. Konzervatorsko restauratorski radovi na mozaicima u krstionici i konzervacija delova kamene plastike na arheološkom nalazištu Caričin grad

 2. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 600 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 208 KB)

 3. Konzervatorsko resturatorski radovi na zidnom slikarstvu Bogorodičine crkve u manastiru Studenica

 4. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 548 KB)

  - Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (PDF - 812 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 204 KB)

 5. Nabavka usluge mobilne telefonije

 6. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 532 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 320 KB)

 7. Nabavka usluge fizičko tehničkog obezbeđenja poslovnih objekata i imovine Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd

 8. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 380 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 148 KB)

  - Obaveštenje o produženju roka za dostavljanjem ponuda (PDF - 132 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 192 KB)

  - Odluka o obustavljanju postupka (PDF - 236 KB)

 9. Nabavka usluge nabavke hotelskog i drugog smeštaja u zemlji i inostranstvu

 10. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 368 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 180 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 420 KB)

 11. Nabavka naftnog derivata BMB

 12. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 368 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 228 KB)

 13. Mašinski iskop, utovar i odvoz zemlje u okviru završnih arheoloških iskopavanja u jugoistočnom sektoru porte manastira Manasija

 14. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 380 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 192 KB)

 15. Nabavka kancelarijskog materijala

 16. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 420 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 132 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 304 KB)

 17. Nabavka usluge angažovanja fizičke radne snage za potrebe arheoloških istraživanja na izgradnji deonice autoputa E-80 na arheološkom lokalitetu Glogovac, selo Glogovac, opština Bela Palanka

 18. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 372 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 140 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 316 KB)

 19. Nabavka materijala za konzervatorsko restauratorske intervencije i fizičko hemijske analize

 20. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 408 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 208 KB)

 21. Nabavka dva putnička automobila

 22. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 544 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 216 KB)

 23. Nabavka usluge fizičko tehničkog obezbeđenja poslovnih objekata i imovine Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd

 24. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 380 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 340 KB)

 25. Izvođenje radova na sanaciji krovnih konstrukcija Savine trpezarije i riznice u manastiru Studenica

 26. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 6.65 MB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 192 KB)

  - Odgovor na pitanje ponuđača (PDF - 220 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 352 KB)

 27. Izvođenje radova na sanaciji i konzervaciji kuće i okućnice Dimitrija Tucovića u Gostilju

 28. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 124 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 2.18 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 392 KB)

 29. Izvođenje radova na delimičnoj zameni krovne konstrukcije i sanacije krova Miloševog konaka u manastiru Dečani

 30. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 124 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 5.10 MB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 316 KB)

  - Obaveštenje o produženju roka za dostavljanjem ponuda (PDF - 132 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije br. 2 (PDF - 164 KB)

  - Obaveštenje o produženju roka za dostavljanjem ponuda br. 2 (PDF - 132 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 212 KB)

 31. Unapređenje postojećih i uvođenje novih funkcionalnosti mreže i računarskog sistema Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd

 32. - Odluka o pokretanju postupka (PDF - 196 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 748 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 84 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 2 (PDF - 80 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 3 (PDF - 84 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 4 (PDF - 132 KB)

  - Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude (PDF - 132 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 272 KB)

 33. Izvođenje radova na uređenju dela dvorišta Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd

 34. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 1.63 MB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 332 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača (PDF - 88 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 200 KB)

 35. Nabavka softvera baze za Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara, druga faza

 36. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 424 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 316 KB)

 37. Usluge organizacije obeležavanja proslave 70 godina postojanja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd

 38. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 392 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 200 KB)

  - Odgovor na pitanje ponuđača (PDF - 84 KB)

  - Obaveštenje o produženju roka za dostavljanjem ponuda (PDF - 132 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 388 KB)

  - Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (PDF - 128 KB)

  - Obaveštenje o zaključenom Ugovoru (PDF - 136 KB)

 39. Nabavka računarske opreme

 40. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 448 KB)

  - Odluka o obustavi postupka (PDF - 196 KB)

 41. Nabavka aplikacije za elektronsko upravljanje dokumentima

 42. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 472 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 224 KB)

 43. Izvođenje radova na sanaciji vlage i krovnog pokrivača zgrade Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd

 44. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 3.99 MB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 136 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 196 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 2 (PDF - 404 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 192 KB)

 45. Nabavka usluge štampanja monografije “Svetska baština Srbije“ – drugo dopunjeno izdanje

 46. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 372 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 128 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 2 (PDF - 136 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 160 KB)

  - Obaveštenje o produženju roka za dostavljanjem ponuda (PDF - 132 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 196 KB)

 47. Usluga štampanja časopisa SAOPŠTENjA br. 49

 48. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 376 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 192 KB)

 49. Nabavka originalnih programa Windows i MS office

 50. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 452 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 140 KB)

 51. Usluga štampanja Zbornika radova o zaštitnim arheološkim iskopavanjima i istraživanjima na autoputu E80, Koridor 10

 52. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 376 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 124 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 2 (PDF - 148 KB)

  - Odluka o obustavi postupka (PDF - 132 KB)

  - Obaveštenje o obustavi postupka (PDF - 132 KB)

 53. Nabavka računarske opreme

 54. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 460 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 136 KB)

 55. Nabavka usluge fiksne telefonije

 56. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 376 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 192 KB)

 57. Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za zamenu dotrajale elektro instalacije i projektne dokumentacije potrebne za adaptaciju prostora u zgradi Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd

 58. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 476 KB)

  - Dopuna konkursne dokumentacije (PDF - 1.80 MB)

  - Obaveštenje o produženju roka za dostavljanjem ponuda (PDF - 132 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 132 KB)

 59. Nabavka aplikacije za evidenciju izvoza umetničkih predmeta

 60. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 528 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 140 KB)

 61. Nabavka električne energije

 62. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 380 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 140 KB)

 63. Usluga štampanja Zbornika radova o zaštitnim arheološkim iskopavanjima i istraživanjima na autoputu E80, Koridor 10

 64. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 376 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 212 KB)

 65. Usluga iznajmljivanja vozila za članove stručne ekipe koja će obavljati zaštitna arheološka iskopavanja i istraživanja na području rudarskog basena Kolubara

 66. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 380 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 144 KB)

 67. Nabavka usluge hotelskog smeštaja za članove stručne ekipe koja će obaviti zaštitna arheološka iskopavanja i istraživanja na području rudarskog basena Kolubara

 68. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 580 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 208 KB)


VRH