NAPOMENA:

 1. Nabavka usluge nabavke hotelskog i drugog smeštaja u zemlji i inostranstvu

 2. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 388 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 252 KB)

 3. Usluga održavanja računarske mreže i računarske opreme

 4. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 616 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 328 KB)

 5. Nabavka materijala za konzervatorsko restauratorske intervencije i fizičko hemijske analize

 6. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 412 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 332 KB)

 7. Nabavka kancelarijskog materijala

 8. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 424 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 136 KB)

 9. Nabavka usluge fizičko tehničkog obezbeđenja poslovnih objekata i imovine Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd

 10. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 392 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 132 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 228 KB)

 11. Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na kamenim fasadama crkve Sv. Petra i Pavla u Topčideru

 12. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 564 KB)

  - Odluka o obustavi postupka (PDF - 184 KB)

  - Obaveštenje o obustavi postupka (PDF - 124 KB)

 13. Nabavka tonera i kertridža uz uslugu servisiranja štampača i fotokopira

 14. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 440 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 476 KB)

 15. Nabavka usluge mobilne telefonije

 16. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 532 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 152 KB)

 17. Javna nabavka usluge održavanja softvera ISNKD, softvera za elektronsko upravljanje dokumentima i softvera za evidenciju izvoza umetničkih predmeta

 18. - Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka (PDF - 144 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 460 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 420 KB)

 19. Nabavka osiguranja imovine i službenih vozila

 20. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 80 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 628 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 5.92 MB)

 21. Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na zidnom slikarstvu Bogorodičine crkve u manastiru Studenica

 22. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 100 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 5.75 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 128 KB)

 23. Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na Bogorodičinoj crkvi manastira Gradac - druga faza

 24. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 80 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 3.89 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 336 KB)

 25. Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na crkvi i u kompleksu manastira Đurđevi Stupovi i radovi na adaptaciji i sanaciji zgrade lapidarijuma

 26. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 80 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 5.57 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 120 KB)

 27. Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na arheološkim ostacima srednjovekovne trpezarije manastira Banja kod Priboja

 28. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 80 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 844 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 348 KB)

 29. Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na kamenim fasadama crkve Sv. Petra i Pavla u Topčideru

 30. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 100 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 856 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 128 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 2 (PDF - 100 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 376 KB)

 31. Nabavka pripremno završnih radova za potrebe ispitivanja uzroka provlaživanja crkve u manastiru Mileševa

 32. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 80 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 5.57 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 112 KB)

 33. Nabavka pripremno završnih radova za potrebe ispitivanja uzroka provlaživanja crkve Sv. Đorđa na Oplencu

 34. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 80 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 2.10 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 112 KB)

 35. Nabavka računarske opreme

 36. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 80 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 636 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 324 KB)

 37. Nabavka naftnog derivata

 38. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 80 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 576 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 104 KB)

 39. Nabavka softvera

 40. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 80 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 592 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 108 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 104 KB)


VRH