Археолошка истраживања Водене капије 1 на приобалном бедему Београдске тврђаве Археолошка истраживања Водене капије 1 на приобалном бедему Београдске тврђаве

Републички завод за заштиту спомника културе је 21.03.2022. године започео заштитна археолошка истраживања Водене капије 1 на приобалном бедему Београдске тврђаве, у сарадњи са Археолошким институтом – Београд и ЈКП „Зеленило-Београд“. Ископавања се обављају у оквиру реализације прве фазе радова на изградњи Линијског парка, на потезу од Бетон хале до бастиона Св. Јакова и трајаће 45 дана.

Археолошка истраживања Водене капије 1 на приобалном бедему Београдске тврђаве Археолошка истраживања Водене капије 1 на приобалном бедему Београдске тврђаве

Међу утврђењима Београдске тврђаве појас приобалних фотификација остао је до сада најслабије истражен. Услед положаја савремене инфраструктуре и високог нивоа подземних вода, био је недоступан истраживачима.

Процес утврђивања приобалне зоне Београдске тврђаве започет је у првим деценијама 15. века, а своју коначну форму ова бедемска траса добила је средином 18. века.

Археолошка истраживања Водене капије 1 на приобалном бедему Београдске тврђаве

У току досадашњих истраживачких радова обављен је машински ископ земљног насипа висине 4 m, којим је простор испред капије био насут за потребе изградње железничких колосека, у првој половини 20. века. Изградњом пруге и пратеће инфраструктуре приобални бедеми су у великој мери девастирани. Уклањањем насипа откривена су бедемска платна приобалног и спољног приобалног бедема, очувана у висини од око 3.5 m. У спољном приобалном бедему дефинисан је пролаз којим се приступало капији са реке. Сама Водена капија представља засведени пролаз кроз земљни насип приобалног бедема. Капија је имала барокну фасаду, порушену изградњом пруге, чији трагови се сада само назиру у равни спољног лица приобалног бедема. Откривени делови бедема са капијом припадају периоду 1717-1736. године.

Истраживачки радови у унутрашњости капије су такође започети. Врши се ископ насипа којим је капија била затворена до висине од око 3 m, тако да је само део њеног свода био видљив.

Археолошка истраживања Водене капије 1 на приобалном бедему Београдске тврђаве Археолошка истраживања Водене капије 1 на приобалном бедему Београдске тврђаве Археолошка истраживања Водене капије 1 на приобалном бедему Београдске тврђаве Археолошка истраживања Водене капије 1 на приобалном бедему Београдске тврђаве

Археолошка ископавања Водене капије 1 са деловима откривених бедема ће омогућити да један сегмент приобалних фортификација на потезу од Бетон хале до бастиона Св. Јакова буде у целини систематски истражен и да након конзерваторско-рестаураторских радова буде презентован у оквиру садржаја Линијског парка.

Археолошка истраживања Водене капије 1 на приобалном бедему Београдске тврђаве Археолошка истраживања Водене капије 1 на приобалном бедему Београдске тврђаве Археолошка истраживања Водене капије 1 на приобалном бедему Београдске тврђаве Археолошка истраживања Водене капије 1 на приобалном бедему Београдске тврђаве Археолошка истраживања Водене капије 1 на приобалном бедему Београдске тврђаве
ВРХ