Пројекат Атлас народног градитељства Србије, под руководством Божидара Крстановића, етнолога- саветника, има за циљ систематски и осмишљен рад на заштити овог дела културног наслеђа, угроженог свакодневним и бесповратним нестајањем. Методолошки приступ се заснива на прикупљању историјске, фото и техничке документације која представља регистар народног градитељског наслеђа Србије, одакле произлази свеукупан рад на његовој заштити.

Поред прикупљања документације рад на Пројекту подразумева едукацију и популаризацију заштите народног градитељског наслеђа у циљу његове физичке заштите, као и објављивање грађе. Рад на Пројекту започет је 2003. године са променљивим интензитетом. До краја 2006. године обрађено је око 20% територије Републике.

Кућа Наде Костић, Трнава, општина Ужице
Кућа Наде Костић, Трнава, општина Ужице
Кућа Верољуба Николића, Клока, општина Топола
Кућа Верољуба Николића, Клока, општина Топола
Кућа из Карановца, општина Варварин
Кућа из Карановца, општина Варварин
ВРХ