Тим РЗЗСК на Дурмитору
Тим РЗЗСК на Дурмитору

Министарство културе Црне Горе и Народни музеј Црне Горе организовали су „Конзерваторску радионицу Стећци – средњовековни надгробни споменици“ на Жабљаку од 5. до 10. новембра 2017. године. Радионица је организована на основу одлуке Комитета за светско наслеђе, која је донета 15. јула 2016. приликом уписа стећака на Листу светске баштне, и то члан 2, став б) (потребан је) наставак побољшања стања очуваности (стећака) на одабраним локалитетима кроз развој и спровођење програма активне заштите на темељу савета квалификованих конзерватора. С тим у вези циљ радионице је израда заједничке стратегије заштите и конзервације стећака за све уписане локалитете на Листи светске баштине, коју би требало да одобри Унесков Комитет за светско наслеђе.

Невена Дебљовић Ристић
Невена Дебљовић Ристић

Радионицу је водио Сајмон Ворак (Simon Warrack), конзерватор за камен, Икромов експерт.Двадесет и четири учесника конзерваторске радионице су били стручњаци различитих струка, конзерватори и рестауратори из Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије и Црне Горе.

Алекса Јелекић
Алекса Јелекић

Из Републике Србије на конзерваторској радионици учествовали су стручњаци из Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд: мр Маја Ђорђевић, археолог, координатор пројекта „Стећци – средњовековни надгробни споменици“, др Невена Дебљовић Ристић, архитекта, Алекса Јеликић, хемичар, и Десимир Тановић, рестауратор.

Домаћини су организовали два обиласка локалитета у Црној Гори који су уписани на Листу светске баштине. Прво смо облишли Грчко гробље код Шћепан поља код Плужина где се налази стећак са урезаним натписом хришћанина Петка, који је био у служби Стјепана Херцега Косаче почетком 15 века. До Плужина смо путовали теренским возилима преко Националног парка Дурмитор, природног добра уписаног на Листу светске баштине. У близини Жабљака налазе се локалитети Грчко гробље код Рибљег језера и Бара Жугића у Новаковићима.

Десимир Тановић
Десимир Тановић

Сви учесници радионице на лицу места су дискутовали са Сајмоном Вораком о методама који се могу применити на овим стећцима, који до сада нису ни на који начин третирани. Сви су исказали дивљење за избор црногорских локалитета, изванредне облике и украшавање појединих споменика и о природном окружењу.

Грчко гробље у Плужинама
Грчко гробље у Плужинама
ВРХ