Црква брвнара посвећена Св. Великомученику Георгију налази се у селу Крњеву (општина Велика Плана), по предању настала средином 18.века. По категоризацији спаде у групу споменика културе од великог значаја.

Републички завод за заштиту споменика културе, обавља конзерваторско-рестаураторске радове на иконама и иконостасу.

Бочне двери (пре и у току конзервације)
Бочне двери (пре и у току конзервације)
Фиксирана икона
Фиксирана икона
Св. Ђорђе, оригинал и копија
Св. Ђорђе, оригинал и копија
Свети Ђорђе, после фиксирања
Свети Ђорђе, после фиксирања
ВРХ