Током 2012. године, у оквиру Програма заштите, презентације и ревитализације ПКИЦ Карађорђева Топола са Опленцем, предложено је уређења порте у Карађорђевом утврђењу.

Истраживање култних места везаних за народна веровања и религију (записи на култним местима, цркве народног градитељства и места за која се верује да имају натприродне моћи), као недовољно познате и проучене области културног наслеђа и прикупљање фото и техничке документације и историографских и етнографских података о њима било да су у облику природног феномена или изражени архитектуром.

Проучавање наведених култних места синкретизмом њихових физичких и неопипљивих својстава представља савремен приступ валоризацији и заштити културног наслеђа с циљем стицање шире и реалне слике духовних и културних одлика заједнице.

Руководилац пројекта: Естела Радоњић Живков.

Запис (свето дрво - храст, заветни крст св. Илија, камене софре, Радејна, Димитровград
Запис (свето дрво - храст, заветни крст св. Илија, камене софре, Радејна, Димитровград
Станчина црква, Медвеђа, Трстеник
Станчина црква, Медвеђа, Трстеник
Шупљи камен, Орљево, Бољевац
Шупљи камен, Орљево, Бољевац
Црквица Спасовдан са трпезама, Штрбац, Књажевац
Црквица Спасовдан са трпезама, Штрбац, Књажевац
Крст св. Вазнесења у црквици, Штрбац, Књажевац
Крст св. Вазнесења у црквици, Штрбац, Књажевац
ВРХ