Археолошким радовима 2009. године завршена су истраживања источног манастирског обзиђа која су започела још у осмој деценији прошлог века. Откривени су остаци дела оградног зида на источној страни манастирске целине у дужини од 32 метра. Прелиминарни извештај објављен је у Гласнику Друштва конзерватора Србије 34, Београд 2010.

Руководилац археолошких истраживања је Марина Бунарџић, археолог – саветник

Остаци оградног зида
Остаци оградног зида
Део оградног зида
Део оградног зида
ВРХ