Одржана је радионица за израду Бизнис плана и сакупљање средстава, у оквиру пројекта Љубљански процес II, 16. и 17. децембра 2013. године у Српској Црњи

Републички завод за заштиту споменика културе – Београд је, у оквиру реализације програма Љубљански процес II, 16. и 17. децембра 2013. године, организoвао радионицу у Српској Црњи на којој је одржана кратка обука за припрему бизнис плана и предавање о прикупљању средстава за непокретна културна добра. Предавачи су били: господин Џон Багулеј (John Baguley), експерт Савета Европе; Христина Микић, економиста (Школа модерног бизниса), Данијела Вићентијевић, економиста (Министарство привреде), Славица Вујовић, архитекта-конзерватор, Покрајински завод за заштиту споменика културе. Скупу је присуствовало 25 особа. У оквиру своје експертске мисије Џон Багулеј је посетио следеће објекте који учествују у пројекту Љубљански процес II: Ливница Пантелић у Земуну, Дом Јеврема Грујића у Београду и Сувача у Кикинди.

Одржана је радионица за израду Бизнис плана и сакупљање средстава, у оквиру пројекта Љубљански процес II, 16. и 17. децембра 2013. године у Српској Црњи Одржана је радионица за израду Бизнис плана и сакупљање средстава, у оквиру пројекта Љубљански процес II, 16. и 17. децембра 2013. године у Српској Црњи Одржана је радионица за израду Бизнис плана и сакупљање средстава, у оквиру пројекта Љубљански процес II, 16. и 17. децембра 2013. године у Српској Црњи Одржана је радионица за израду Бизнис плана и сакупљање средстава, у оквиру пројекта Љубљански процес II, 16. и 17. децембра 2013. године у Српској Црњи
ВРХ