Љубљански процес II – Рехабилитација нашег заједничког наслеђа

Од 2003. године Србија учествује у Регионалном програму за културно и природно наслеђе Југоисточне Европе. Од 2008. год. Б компонента овог програма прерасла је у Љубљански процес, док је  2011. отпочео  наставак пројекта под називом Љубљански процес II - Рехабилитација нашег заједничког наслеђа.

Љубљански процес II – Рехабилитација нашег заједничког наслеђа

Пројекат траје од 2011. до 2014. год. и реализује се у осам држава региона. Средства за реализацију пројекта обезбеђена су кроз вишекориснички ИПА фонд и националне фондове. Регионалну координацију пројекта врши Радна група за друштво и друштво Регионалног савета за сарадњу уз помоћним Секретаријат  у Цетињу, а у координацији са Министарством културе информисања и информационог друштва Р. Србије и Републичким заводом за заштиту споменика културе.

Основни циљ пројекта је обнова наслеђа кроз примену јединственe методологијe, интеграцију интерсекторске праксе, развој регионалне сарадње и успостављање одрживих механизама финансирања.

На Листи приоритетних интервенција (PIL 2012) се налазе следећи објекти:

 1. Сувача, Кикинда;
 2. Мали дворац,Велико Средиште;
 3. Стара радничка колонија, Крагујевац;
 4. Војно - Технички Завод, рагујевац;
 5. Црква брвнара, Даросави;
 6. Царичин град, Штулац;
 7. Римске терме, Чачак;
 8. Старо купатило, Јошаничка бања;
 9. Бело брдо, Винча;
 10. Меморијални комплекс Кадињача;
 11. Тврђава Рам;
 12. Кућа Јеврема Грујића, Београд;
 13. Ливница Пантелић, Земун;
Љубљански процес II – Рехабилитација нашег заједничког наслеђа

Током периода од 2012. године до августа 2014. године је организовано више радионица на којима су се технички тимови упознавали са методологијом Љубљанског процеса и израдом неопходних документат у оквиру те методологије: Прелиминарне техничке процене (ПТП, PTA), Студије изводљивости (СИ, FS) и Бизнис плана (БП, BP). У следећој табели се може видети преглед до сада (август 2014) урађених докумената:

ЛПИ 2012 Документа
Број Име ПТП прва верзија ПТП готов ПТП преведен СИ прва верзија СИ готов СИ преведен БП прва верзија БП готов БП преведен консолидован пројекат
РС_01 Царичин град, Јустинијана Прима + + + + + +       -
РС_02 Војно-технички завод, Крагујевац + + + + + +       -
РС_03 Стара радничка колонија, Крагујевац +                 -
РС_04 Бело Брдо, Винча +                 -
РС_05 Сувача, Кикинда + + + + + +       -
РС_06 Мали дворац, Велико Средиште                   -
РС_07 Црква брвнара, Даросава + + + + + +       -
РС_08 Римске терме, Чачак + + + + + +       -
РС_09 Старо купатило, Јошаничка бања +                 -
РС_10 Меморијални комплекс Кадињача + + + +           -
РС_11 Тврђава Рам                   -
РС_12 Дом Јеврема Грујића, Београд + + + + + +       -
РС_13 Ливница Пантелић, Земун + + + + +         -
ВРХ