Након обављених заштитних археолошких истраживања који су трајали од 06.06.2012. до 05.07.2012. и дефинисања приоритета и обима конзерваторских радова на откривеним остацима, приступило се истим.Ови радови представљају наставак радова из претходних година.

Очувани део бедема је пажљиво прегледан и конзервиран у обиму колико су дозвољавали очувани и статички стабилни делови и рестауриран до висине око 70 cm изнад данашњег нивоа порте, односно до висине зида око 3,0m.

Извршена је и превентивна конзервација археолошких остатака ниских зидова изван бедема из старије фазе развоја Бање. Радови су трајали од 04.10.2012. до 26.10.2012.г.

Конзерваторско рестаураторски радови на археолошким остацима јужног бедема манастира Св.Никола у Бањи код Прибоја.

Руководилац пројекта: Снежана Јејић, архитекта.

Остацима јужног бедема манастира Св.Никола у Бањи код Прибоја
ВРХ