Подразумева : реконструкцију, санацију и конзервацију Спомен костурнице на брду Зебрњак код Куманова у Републици Македонији, изградњу заштитне ограде, изградњу чуварске кућице, постављање заштитних система, декоративног осветљења и извођење свих потребних инсталатерских радова, уређење прве и друге заштитне зоне око Спомен костурнице и извођење сталне изложбене поставке унутар костурнице.

Руководилац пројекта: Снежана Јејић, архитекта

Зебрњак
ВРХ