Неолитско археолошко налазиште Бело брдо у Винчи
Неолитско археолошко налазиште Бело брдо у Винчи

Републички завод за заштиту споменика културе – Београд и Општина Гроцка организовали су 14. маја 2015. године радионицу „Туристичко путовање у неолитску Винчу“ у великој сали Општине Гроцка. Радионица је организована у циљу да стручњаци, представници кључних установа културе, науке и туризма и локалне заједнице анализирају постојеће стање и утврде правце и препоруке за развијање туристичког простора археолошког налазишта Бело брдо у Винчи.

У радионици су учествовали представници Општине Гроцка – сектора за културу, урбанизам и туризам, Центра за културу, основних школа „Никола Тесла“ и „Илија Гарашанин“, Канцеларије за младе, два удружења грађана и Месне заједнице Винча. Установе културе и истраживања представљали су стручњаци из Републичког завода за заштиту споменика културе, Музеја града Београда, проф. др Ненад Тасић, руководилац истраживања на археолошком налазишту. Учествовали су и стручњаци из Завода за заштиту споменика културе из Сремске Митровице и Панчева, на чијој територији су праисторијска налазишта сличног садржаја и стања. Такође, учествовали су и представници Туристичке организације Београда и удружења Млади за туризам.

У име председника општине Стефана Дилберовића, скуп је отворила и присутне поздравила Јасмина Мандић, потпредседник Општине Гроцка. Синиша Темерински је информисао присутне о „Студији истраживања, заштите и презентације археолошког налазишта Бело брдо у Винчи“. У израду Студије су укључени стручњаци из надлежних установа културе, истраживања и других специјализованих струка да би објективно били анализирани сви аспекти и стање археолошког налазишта. Радионица која се одржава је део Студије и резултати ће бити укључени у њен садржај. Радионицу је водила мр Маја Ђорђевић, археолог у Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд. Пројекцијом филма „Додир прошлости“ из 2008. године, аутора др Ненада Тасића, присутнима је на популаран и информативан начин приказан изузетан значај неолитског налазишта.

Учесници радинице у великој сали Општине Гроцка
Учесници радинице у великој сали Општине Гроцка

Распоређени у пет група, учесници су дискутовали и анализирали стање археолошког налазишта сагледавањем његових снага, слабости, могућности и претњи (SWOT анализа). Представници група своја запажања су и јавно изложили. Значај неолитског локалитета добро се препознаје и сви су свесни потенцијала културног наслеђа у Гроцкој. С друге стране веома објективно учесници су изложили слабости: лоша инфраструктура, нерешени имовинско-правни односи, недовољно информисање, непостојање планских докумената... Тиме су прилике за развој потенцијала налазишта добро препознате и огледају се у изради пројеката презентације, пријављивању на домаће и европске конкурсе за културу и туризам, повезивању туристичких организација и агенција, сарадњи са местима где се налазе слични праисторијски локалитети... Највећа претња је непостојање управљачке структуре и недостатак сарадње стручњака и локалне заједнице.

У другом делу радионице разговарало се о креирању туристичког простора и производа у Винчи. Прво су приказани примери добре праксе у Европи (Данска, Македонија, Шпанија, Мађарска, Грчка) и у Србији. Досадашња искуства у реализацији презентације Лепенског Вира и Старчева приказали су аутори ових пројеката, архитекте, Синиша Темерински и Миодраг Младеновић. Проф. др Ненад Тасић представио је резултате који су добијени приликом савремених мултидисциплинарних истраживања у Винчи. Резултати истраживања су ресурси на основу којих се може креирати јединствен и занимљив туристички производ, атрактиван за туристе које инспирише и привлачи културно наслеђе.

Учесници радинице у великој сали Општине Гроцка
Учесници радинице у великој сали Општине Гроцка

У току дискусије представници Општине Гроцка и удружења грађана „Винчански неолит“ указали су да је потребна боље организована сарадња локалне заједнице са стручњацима у надлежним установама културе. Представници туризма нагласили су да туристички простор и производ није могуће промовисати док се претходно не реше бројни правни и проблеми заштите који тренутно онемогућавају квалитетну презентацију значаја археолошког налазишта у Винчи.

Учесници су изразили задовољство да је организована оваква радионица. Посебно радује жеља да буде више сличних сусрета и да очекују следеће кораке.

У дворишту Ранчићеве куће у Гроцкој, споменику културе од великог значаја, учесници су се дружили и договарали будуће активности
У дворишту Ранчићеве куће у Гроцкој, споменику културе од великог значаја, учесници су се дружили и договарали будуће активности
ВРХ