НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: БАРЕ I–III, село Јелашница, општина Ниш

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: Марин Брмболић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Локалитет не налази у зони експропријације. На овом степену истражености констатовано је да се, према историјским изворима на овом потезу налазио објекат из позног средњег века, вероватно турски хан који је могуће временски определити у 16–17. век. Нису изведена заштитна археолошка истраживања сондажног карактера.

ВРХ