НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: ЦРКВИШТЕ, Село Сињац, општина Бела Паланка

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: Мирјана Благојевић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Локалитет се налази у атару села Сињац, на простору са десне стране пута Бела Паланка – Пирот, на траси будућег ауто пута Е 80 (деоница Чифлик - Пирот од km 56+308 до km 56+808). Потес са десне стране ауто-пута назван је Црквиште, јер се по предању, у подножју стене налазила црква, која је представљала и светињу и збег локалног становништва пред Турцима.

Потес који се налази испод саме стене, налази се данас на 20-ак м од обале Нишаве. Локалитет се простире на површини од око 2ha где су претходним истраживањима (рекогносцирања) утврђени површински налази који припадају различитим периодима. Заштитним археолошким ископавањима и истраживањима утврдили смо значај, време настанка и трајање насеља и материјалне културе на локалитетима у селу Сињац (VI – I миленијум п.н.е. - остаци материјалне културе из периода старчевачке културе и раног гвозденог доба; 17. – 19. век).

Танак слој наплавине у виду шљунка и ситно ломљеног камена у песковитој земљи светло браон до жуте боје. Овај слој наплавине не одваја 2 хронолошки различита слоја, већ припада праисторијском периоду. У осталим деловима локалитета који се налази у оквиру предвиђене трасе, констатован је дебљи слој речног и ерозивног наноса, са спорадичним остацима керамичких посуда из периода старијег неолита (старчевачка култура).

Насеље, гвоздено доба Насеље, гвоздено доба
Насеље, гвоздено доба
ВРХ