НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: ГЛАДНО ПОЉЕ, село Моклиште, општина Бело Паланка

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: др Мира Ружић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Локалитет се налази на платоу који се пружа северно од пута за Сврљиг и Нишаве. Протеже се у дужини од око 1,5 км у правцу исток–запад, од Бетонског моста преко Нишаве до велике кривине коју прави пут за Сврљиг ка северу. Дужина локалитета у правцу север–југ износи око 200 м. Да би се овај велики простор археолошки истражио подељен је на секторе: сектор I (некропола изнад Бетонског моста преко Нишаве), сектор II (грађевина која се налази око 150 м северно од некрополе) и сектор III (источни део Гладног Поља, на коме је познато постојање зидане гробнице).

Сектор I се налази на заравњеном платоу изнад северне обале Нишаве, одмах преко пута тзв. Каменог моста, уз пут који води ка Моклишту. На две позиције профила који је настао пробијањем овог пута, уочавали су се укопи гробова. Истражен је простор од око 1000 м2. Откривен је 51 гроб, у коме је била сахрањено 54 индивидуе. Реч је о некрополи са инхумираним покојницима, коју бисмо, на основу покретног археолошког материјала, могли датовати у средину 5. века.

Сектор II налази се у подножју брда Раваница, одмах испод Латинског Гробишта. Иако се проспекцијом терена на овом простору нису уочавали трагови постојања било каквих археолошких објеката, на самој траси пута (по његовој средишњој оси), постављен је контролни ров који је дао изузетне резултате. Откривени су делови грађевине стамбеног или економског карактера. Покретни археолошки материјал, барем онај хронолошки осетљивији (новац, жишци, делови накита), ограничава употребу ове грађевине на период од друге четвртине 4. до краја 5. века.

Сектор III представља источни део великог локалитета Гладно Поље. Налази се северно од пута Бела Паланка – Сврљиг, одмах поред тзв. Велике кривине, која скреће овај пут ка североистоку. Истражена је од раније позната зидана гробница у којој је било сахрањено 7 одраслих индивидуа. Грађена је од необрађеног локалног камена са полуобличастим сводом изведеним у опеци. Оријентисана је у смеру исток–запад, са улазом озиданим опеком на источној страни. Унутрашње димензије гробне коморе су 1,5 х 2,0 м. Зидови су омалтерисани малтером жуте боје који је доста добро очуван, осим што га нагриза влага. На источном зиду постоји мала троугаона ниша. Северни зид гробнице је уклесан у природну стену, док је јужни изидан до одговаруће висине, с обзиром на то да постоји пад терена од севера ка југу. Гробница је била укопана, а видљив је био њен полуобличасти свод премазан малтером сиво-жуте боје. Била је мета пљачкаша, што се манифестује оштећењима на западном зиду и своду.

Римска грађевина Римска грађевина
Римска грађевина
ВРХ