НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: ЛАТИНСКА ЦРКВА, село Глоговац, општина Бела Паланка

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: Марина Бунарџић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Локалитет се налази у селу Глоговац, северно од реке Драгуше. Ископавањима је констатовано да је у питању средњовековна црквена грађевина, коју је према изгледу основе и начину градње могуће временски одредити у другу половину XV века. Црква је оријентисана исток запада са девијацијом од 22 степена. Основа је правоугаоног облика са олтарском апсидом полигоналног облика са спољашње, а полукружног са унутрашње стране. Лица зидова грађена су од тесаног камена, правилног слога у кречном малтеру док је унутрашњост испуњена трпанцем од ломљеног камена у кречном малтеру. У грађевинском шуту присутни су бројни уломци средњовековне опеке, што упућује на могућност да су њом били засведени наос и калота апсиде.

Истражена је у потпуности и унутрашњост цркве. Нису нађени никакви остаци пода, док је од покретног археолошког материјала има доста уломака праисторијске керамике и лепа. Контролним рововима направљен је археолошки ископ до здравице, ради утврђивања темељне стопе или евентуалних остатака старије архитектуре, али ничег није било. Утврђено је да су темељи храма укопани у праисторијски културни слој који чини мрко црна компактна земља, веома тврда, која се приликом ископавања распада на ситне грудвице. Уз северни зид су била два растурена дечја гроба, плитко укопана.

Спољне димензије цркве: са апсидом црква је дуга 8 м, а широка 4,70 м. Просечна очувана висина зидова је 0,70 м, највише до једног метра. По завршеним археолошким истраживањима, после техничког и фото документовања, остаци цркве су покривени привременом кровном конструкцијом.

Латинска црква
Латинска црква
ВРХ