НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: ЛИВАДЕ, село Моклиште, општина Бела Паланка

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: др Мирослав Лазић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

На потесу Ливаде установљено је пет локалитета на којима се траса будућег аутопута укршта са локалним пољским путевима. Циљ истраживања био је да се установи време градње и карактер тих путева, како би се, уколико поседују културно-историјски значај, они научно декументовали, археолошки истражили и заштитили од предстојеће девастације. Основне карактеристике тих путева испитане су на два локалитета (Локалитет 01 и Локалитет 05) ископавањем пробних сонди укупне површине 11.5 m2, просечне дубине између 0.40 и 0.50 m. На истраженим локалитетима утврђено је да начин градње тих путева нема карактеристике друмова насталих у античком и средњовековном периоду.

Коловоз максималне ширине 4.0–4.50 m се састоји од шљунка и туцаника помешаног са смеђом пескушом. Све указује да су ти путеви настали скидањем (уклањањем) или испирањем хумусног слоја до шљунковитог наноса који је у геолошкој основи подручја којим је тарсиран аутопут Е-80. Ширина ових комуникација и изглед коловоза зависе од значаја и фреквенције колског саобраћаја. Они важнији, који директно воде ка селу Моклиште, шири су и имају јасно видљив коловоз (ситан облутак са дробиином), док су они мањег значаја покривени густом травом.

ВРХ