НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: МАЂИЛКА, Село Станичење, општина Пирот

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: Мирјана Благојевић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Локалитет Мађилка (локални термин за хумку, тумул) налази се на благој падини, која се постепено диже из долине реке Нишаве ка северу – ка потесу Парасиње, а између магистралног пута Бела Паланка – Пирот и локалног, макадамског пута, који иде паралелно са њим. Са Мађилке се протеже поглед преко долине Нишаве на село и стеновиту греду испод које се налази село. Наспрам Мађилке, изнад самог села види се велики усек напуштеног каменолома, кога сељани зову Црвена стена, а који је био активан за време бугарске окупације у Другом светском рату.

Хумка има пречник око 40 m у основи и висину, од 0,96 m у односу на подножје са горње (северне) стране до преко пет и по метара у односу на подножје са доње (јужне) стране. Готово по средини, и приближно по правцу север – југ, хумка је подељена међом између две парцеле. Западна половина хумке је под засадом шљиве, и она је знатно девастирана. Нижа је за близу метар у односу на источну половину која се, такође, интензивно обрађује, и пре почетка наших истраживања била је под јечмом. На хумци нису нађени никакви трагови тзв. примарних сахрана. У перифеној зони хумке, у Сегменту 1 на 20 – 40 cm дубине открили скелетне остатке тзв. секундарних сахрана, прецизније говорећи ради се о два гроба без трагова ковчега и других налаза индикативних за датовање. Остало је нејасно да ли се на локалитету Мађилка о природној тумулоидној творевини, или је хумка дело људских руку, као и време њеног насипања (могуће да се ради о насипу приликом изградње садашњег аутопута шездесетих година двадесетог века).

Тумул
Тумул
ВРХ