НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: ПОРЕД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ, село Чиниглавци, општина Пирот

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: др Мирослав Лазић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Локалитет се налази крај десне обале Нишаве, на благој падини, поредместа на коме локални колски пут из Чиниглаваца и канал који води уНишаву пресецају пругу Пирот-Димитровград.

ВРХ