НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: РИМСКИ МОСТ, Бела Паланка, општина Бела Паланка

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: др Мирослав Лазић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Римски мост 1названа је масивна камена база за мост која се налази непосредно поред тзв, бетонског моста на десној обали Нишаве.

У правцу ове камене конструкције, десетак метара од леве обале Нишаве, у води јасно се уочава слично грађен и ниско очуван камени стубац који по техници градње одговара остацима моста на десној обали.

ВРХ