НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: СЕЛИШТЕ, село Глоговац, општина Бела Паланка

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: Марин Брмболић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Локалитет се налази на десној обали реке у средишном делу насеља Старо Село, које представља старије насеље, из кога је становништво селидбом крајем 19. и почетком 20. века формирало данашње село Глоговац. Према предању у питању су остаци средњовековне цркве, која се налазила на месту данашњег великог храста, записа. Међутим заштитним археолошким истраживањима мањег обима нису откривени остаци средњовековне цркве.

ВРХ