НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: СТАРА ПЕТЉА, село Градиње, општина Димитровград

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: Милорад Миљковић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Налази су били ретки, углавном керамички материјал без специфичности за хронолошко опредељење.

ВРХ