НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: ТОПЛИК, село Глоговац, општина Бела Паланка

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: Марина Бунарџић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Локалитет Топлик налази изван трасе аутопута. Нису изведена заштитна археолошка истраживања сондажног карактера.

ВРХ