НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: ВОЋЊАК, село Градиње, општина Димитровград

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: Милорад Миљковић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Налази, углавном керамичког материјала потичу са околних локалитета и могу се определити у праисторијски периода – бронзано доба, и турски период.

ВРХ