ЈАВНИ УВИД: ПЛАН УПРАВЉАЊА АРХЕОЛОШКИМ НАЛАЗИШТИМА МРАМОРЈЕ У ПЕРУЋЦУ, МРАМОРЈЕ У РАСТИШТУ И ГРЧКО ГРОБЉЕ У СЕЛУ ХРТА

План управљања археолошким налазиштима Мраморје у Перућцу, Мраморје у Растишту и Грчко гробље у селу Хрта биће изложен на јавни увид на званичној интернет адреси Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд у дигиталном облику.

Документ је израђен поводом номинације средњовековних камених надгробних обележја – стећака у Босни и Херцеговини, Хрватској, Црној Гори и Србији за Листу светске баштине и саставни је део номинационг досијеа. План управљања односи се на археолошка налазишта са средњовековним надгробним облежјима – стећцима у Републици Србији: Мраморје у Перућцу и Мраморје у Растишту у општини Бајина Башта и Грчко гробље у селу Хрта у општини Пријепоље.

Јавна презентација Плана управљања археолошким налазиштима Мраморје у Перућцу, Мраморје у Растишту и Грчко гробље у селу Хрта биће одржана у Бајиној Башти и Пријепољу у новембру 2013. године у термину који ће бити накнадно утврђен.

Објављено 14. новембра 2013. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА СТЕЋЦИ ПЛАН УПРАВЉАЊА (ПДФ - 5,11 MB)
ВРХ