Ревизиона сондажна археолошка истраживања на локалитету Карађорђев град у Тополи реализована су у периоду од 20. октобра до 16. новембра 2013. године. Циљ овогодишњих радова био је да се прикупе подаци о првобитној архитектури Карађорђевог града, на основу којих би било могуће израдити пројекат систематских археолошко – конзерваторских радова. Пре почетка радова обављено је геофизичко испитивање терена. На основу девет археолошких сонди, дефинисан је начин градње и степен очуваности оградних зидова Карађорђевог града, који је у основи био неправилно правоугаоног облика. Такође је утврђена и позиција појединих објеката, попут конака, северне куле и бунара. Откривени остаци архитектуре својеврсно су презентовани, са пратећим информативним таблама.

1. Сонда 2, западни оградни зид
1. Сонда 2, западни оградни зид
2. Сонда 3, северни оградни зид
2. Сонда 3, северни оградни зид
3. Ровови 1 и 2, јужни оградни зид
3. Ровови 1 и 2, јужни оградни зид
4. Сонда 6, источни оградни зид
4. Сонда 6, источни оградни зид
5. Сонда 5, остаци конака
5. Сонда 5, остаци конака
6. Сонда 7, југозападни угао северне куле
6. Сонда 7, југозападни угао северне куле
7. Сонда 1, бунар
7. Сонда 1, бунар
ВРХ