Руководилац радова: мр Мирослав Станојловић

Сликарско – конзерваторски испитивачки радови су имали следећу процедуру:

  • одабирање елеманата за статичну грађевинску скелу, њихов преноc, уношење у храм и конструисање, доградња и прекомпоновање у погодну позицију неопходну за радове, расклапање и изношење на крају;
  • снимање (пажљив преглед) сваке иконографске целине, њених истакнутих делова и детаља који осликавају конзерваторску проблематику;
  • опис на основу визуелног прегледа;
  • контакт са свим деловима површине фресака (палпација, тестови на отирање);
  • евиденција истакнутих оштећења, њихов опис и шематско исцртавање;
  • тестови чишћења површинског талога на свакој иконографској целини према затеченој проблематици;
  • састављање предлога за предузимање конзерваторских мера, неопходних поступака и одговарајућих материјала за поправку насталих оштећења;
  • обрада снимака и текстова ради компоновања страница елабората за заштитне сликарско- конзерваторке радове;
  • извођење хитних превентивних радова на нестабилним деловима живописа, ради спречавања проширења штета;
  • теренски рад хемичара.

Поред ових целина прегледани су и контактирани делови зидног сликарства прве зоне, тог истог зида, западног и дела северног зида (до саркофага Ђорђа Oстоуша Пећпала). Најугроженији делови, тамо где постоје дубинска оштећења и могућност да се она прошире, превентивно су ојачана прелепљивањем заштитних облога.

Упоредо са сликарско – конзерваторским радовима урађена су и мерења влаге у зидовима. Измерене вредности са унутрашње стране јужног зида припрате и лука изнад јужних врата припрате у свим тачкама је више на површини него на дубини. Зоне повећане влаге појављују се у најнижим зонама са обе стране врата.али се уклапају у образац капиларног влажења и изражене су до висине од око 70 cm. Вредности измерене по површини зида више су него оне на дубини али не у мери која би забрињавала. На луку је такође приметан повећан садржај влаге по површини који потиче и од присуства великих количина хигроскопних соли искристалисаних по површини живописа. По дубини ове вредности не прелазе границе нормале и нема изразито влажних зона.

Квантитативна хемијска анализа узоркованих депозита искристалисане соли са површине живописа у овом делу храма показује највећим делом присуство нитрата (1725 ppm ) и у мањој мери сулфата (248 ppm ) док су хлориди занемарљиви (1 ppm ). Све пак, указује да су неопходни сликарско – конзерваторски радови на дубинском уклањању ових соли.

Мерења, узорковања и анлизе извео је Алекса Јеликић, дипл. хемичар.

Дечани, припрата, јужни зид. Угрожена целина изнад јужних врата између два пиластра, на којој су изведени испитивачки радови.
Дечани, припрата, јужни зид. Угрожена целина изнад јужних врата између два пиластра, на којој су изведени испитивачки радови.
Пренос моштију патријарха Никифора, остаци зидног сликарства са јако великим структурним оштећењима.
Пренос моштију патријарха Никифора, остаци зидног сликарства са јако великим структурним оштећењима.
Снимак детаља са фреске и украсног малтера са искристалисаним солима на површини.
Снимак детаља са фреске и украсног малтера са искристалисаним солима на површини.
ВРХ