Међудржавни координациони одбор за управљање стећцима

У Сарајеву, у Згради пријатељства између Грчке и БиХ, 30. септембра 2016. године одржан је први радни састанак Међудржавног координационог одбора (МКО) за имплементацију Плана управљања стећцима – средњовековним надгробним споменицима, који су 15. јула 2016. године уписани на Листу светске баштине.

Састанку су присуствовали чланови МКО које су решењима предложила Министарства културе у Босни и Херцеговини, Црној Гори, Хрватској и Србији. Секретар МКО је Јелена Џомба (Министарство цивилних послова БиХ). Чланови МКО: Маја Ђорђевић, Јелена Џомба, Биљана Чамур Веселиновић, Зоран Вивиг, Мирела Мулалић Хандан, Милица Николић, Иван Алдук, Мирзах Фочо и Марта Перкић.

Међудржавни координациони одбор је одговоран за свеукупно управљање стећцима. Развија партнерство са организацијама UNESCO, WHC, ICOMOS, ICCROM, ICOM и др. У циљу сталног унапређења управљања и знања, обавља мониторинг конзерваторских поступака, утврђује потребу, приступ и циљеве археолошких истраживања као и начин презентације налаза.

ВРХ