У периоду од 27. јуна до 27. августа 2011. године изведен је „Пројекат конзервације средњовековних камених надгробних обележја – стећака на археолошком налазишту Мраморје у Перућцу, општина Бајина Башта“. Министарство културе Републике Србије обезбедило је средства за извођење пројекта преко редовне делатности Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд.

О археолошком налазишту у Перућцу, пре свега о надгробним обележјима, практично се нико није старао и зуб времена их је, потпомогнут атмосферским појавама, микрофлором, вегетацијом и загађењем, неумитно девастирао. Терен се од запада благо спушта ка истоку тако да су поједини већи споменици били утонули и искривљени до обрушавања. Уз помоћ механизације споменици су исправљени и враћани у положај најближи првобитном; уклоњена је самоникла, некултивисана вегетација која је затварала поглед на надгробна обележја; обављено је откопавање око сваког споменика приликом којег је уочено да многи споменици (сандуци и слемењаци) имају постоље које се до тада није видело; дренажни канали су постављени у оси исток–запад и оси север–југ; специјализованом механизацијом – комбинованом машином на југоисточној површини скинут је слој у висини 0,2–0,3 m ради нивелисања терена и откривања споменика који су већим делом били прекривени земљом.

На споменицима је обављено механичко уклањање маховине која је заузимала велику површину, чишћење земље и вегетације с коренским системом из пукотина; очишћена површина је третирана неабразивним средствима (BAC 0,25%, Mellerud, калијев сапун); површина је додатно чишћена четкама с природним и вештачким влакнима, док су мање површине дорађене шпахтлама и специјализованим ситним алатом; у завршној фази чишћења површина је испирана хладном водом под притиском; попуњене су пукотине полицем масом; на дванаест споменика обављена је реконструкција већих оштећења и недостајућих делова, за овај поступак коришћен је камен истих својстава из напуштеног мајдана у Перућцу; након обављених конзерваторских поступака површине свих споменика су третиране заштитним хидрофобним премазом са силиконском отопином.

Конзерваторске радове извели су мр Маја Ђорђевић, археолог, руководилац Пројекта, Републички завод за заштиту споменика културе - Београд, Миладин Ивковић, вајар-конзерватор, Музеј на отвореном „Старо село“ у Сирогојну са сарадницима и мештанима Перућца.

Мраморје у Перућцу Мраморје у Перућцу
ВРХ