НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: БАРЕ I–III, село Јелашница, општина Ниш

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: мр Маја Ђорђевић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Локалитет Бара налази се у атару села Јелашница и простире се на површини око 3 хектара на којој се издвајају три целине. Налази се на 216 m надморске висине и заузима низију коју формирају сливови Јелашничке реке и Нишаве, на левој страни њиховог тока. Јелашнича река се улива у Нишаву у непосредној близини лок. Бара I, а дуж њеног тока (око 500 m) налазе се и лок. Бара II и Бара III. На овом простору налазило вишеслојно насеље које је у краћим размацима насељавано у присторији (неолит, бронзано доба, старије и млађе говоздено доба), као и да је погодан положај искоришћен и у раној фази оснивања провинције Мезије у II веку кад је основано насеље, можда путна станица или пољопривредно имање у близини града Наиса.

Лок. Бара I (сектор I) налази се у непосредној близини ушћа Јелашничке реке у Нишаву. констатовани су остаци основе темеља два или три античка објеката (II–III век), површине са урушеним деловима римске кровне и подне опеке (тегуле и имбрекси), очувани део пода античке грађевине од правоугаоне опеке, као и остаци праисторијског слоја, где је најизразитији налаз гвозденодобне отпадне јаме пречника 3 m са одбаченим деловима зидне конструкције праисторијског стаменог објект и велики број делова више посуда за чување хране (питос). Лок. Бара II (сектор II), је на највишљој тачки иначе веома уједначено ниског платоа који чини ушће две реке. Oткривени су бројни делови различитих керамичких посуда, два стамбена објекта и три отпадне јаме са такође великим бројем делова посуда. На овој површини преовлађују налази из периода неолита, бронзаног и гвозденог доба и само пар фрагмената из периода антике. Лок. Бара III (сектор III), простире се уз меандар Јелашничке реке и завршава се изузетно влажним, баровитим тлом где преовлађују тополе и бамбус. У културном слоју констатовани су углавном делови керамичких посуда и из праисторије и из античког периода, али без икаквих назнака о могућим остацима стамбених објеката или отпадних јама.

Остаци темеља античке грађевине
Остаци темеља античке грађевине
ВРХ