НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: ТУРСКО ГРОБЉЕ – ТРИ КРСТА САРЛАХ (СЕВЕР), Пирот, општина Пирот

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: мр Предраг Пејић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Локалитет Три крста смештен је у стрмом подножју северне стране Сарлаха баш у делу где оно мења правац од исток-запад на север-југ. У том пределу страна Сарлаха образује увалу. Она се завршавала левом обалом Нишаве у коју се на том месту уливала и пиротска речица Бистрица. У пределу овог локалитета пролазио је, уствари, стари пут од Беле Паланке до Пирота, који је ишао долином Нишаве на Бегов мост и превој Будин Дел код Станичења. Откривени су остаци старог гробља Пирота. Поред скелетних остатака покојника налажене су и керамичке посуде мањих димензија пиротске грнчарије (шулетија).

Посуде могу да се определе у 18-19 век. Када су на месту старог гробља почетком двадесетог века урађени виногради свакако су тада повађени надгробни споменици и постављени уз локални пут и уграђивани у куће пиротског градског насеља Сарлах, које је оформљено на северној страни истоимене кречњачке греде. Археолошка ископавања локалитета Три крста у Пироту показала су да се управо у зони улазног дела тунела новог аутопута налази средиште гробља пиротских хришћана из градског насељског дела Пазар.

Гробље се свакако простирало на површини од око 0,5 хектара, док је са ободним деловима захватало и површину већу од једног хектара. По свему судећи сахрањивање на овој некрополи прекинуто је након ослобођења од Турака 1877. године и било пребачено на простору данашњег старог Пазарског гробља.

Касно-средњовековно гробље
Касно-средњовековно гробље
ВРХ