Пројектом руководи др Светлана Пејић, историчар уметности.

Пројекат историјско-уметничког истраживања цркве Светог Николе (16. век) представља заједничку иницијативу Министарства културе Републике Србије и Будимљанско-никшићке епархије СПЦ, а остварује се од средине 2009. године. Покренут је с циљем свеобухватног познавања овог значајног споменика прошлости у Полимљу и предвиђа сагледавање цркве са становишта историје, архитектуре и зидног сликарства, ризнице икона као и збирки рукописних и старих штампаних књига. Сваки од наведених сегмената до сада је само делимично истражен и фрагментарно је доступан јавности.

Током друге половине 2009. спроведена су истраживања цркве, урађенe архитектонска и фото документација и прикупљени релевантни подаци којима располажу сродне установе у Црној Гори.

На цркви је констатовано више грађевинских фаза, о којима нема писаних историјских података. Сложена хронолошка слика постала је знатно јаснија после систематских археолошких истраживања унутрашњости цркве и, накнадно, површине испред западног прочеља. Извели су их стручњаци Полимског музеја из Берана под руководством археолога Предрага Лутовца. Покретни налази, превасходно ковани новац откривен уз остатке покојника унутар зидане гробнице, дефинисали су период 1370–1390. као време темељења цркве. Публиковани су прелиминарни извештаји о обављеним радовима и њиховим резултатима.

Југозапани изглед цркве
Југозапани изглед цркве
Ситуациони план
Ситуациони план

Записи из рукописних и штампаних књига (данас у Археографском одељењу Народне библиотеке Србије и у Цетињском манастиру) као важан секундарни извор ишчитани су, доприневши расветљавању недовољно познате прошлости цркве у старом Никољ-Пазару.

Урађени су цртежи архитектуре и цртежи фресака у документационе сврхе, што су истовремено и неопходне етапе у припреми илустративног материјала за штампу.

О појединим особеним темама или иконографским решењима фреско-сликарства расправљано је у студијским текстовима предатим у штампу (слике Богородичиног успења, Страшног суда и иклустрација молитве Во гробе плотски).

Страшни суд, детаљ: Смрт праведника
Страшни суд, детаљ: Смрт праведника
Преображење, свод западног травеја централног брода
Преображење, свод западног травеја централног брода
Свети Јован Крститељ, икона, друга половина 17. века
Свети Јован Крститељ, икона, друга половина 17. века
Надгробник, старо гробље уз цркву
Надгробник, старо гробље уз цркву
ВРХ